Solution


We propose to combine payment processing and booking of goods/services from different Providers into a single service and make it available on mobile phones and the web:
Workflow
  • Distributor receives from us own (branded) mobile application.
  • Distributor configures a set of Providers and its products in mobile application and control of cross-branding.
  • Distributor places its content in a mobile application.
  • We integrate various payment methods.
  • We integrate Providers (booking) and ensure payment of their goods/services.

Nozares standarti

SIA Ecommerce Accelerator izstrādā un uztur nozares standartus maksājumu kartēm ar atvieglojumu funkcionalitāti:

  • Smartlet izsniegšanas tehniskā specifikācija v. 1.0

Lai piekļūtu standartiem, lūdzu, aizpildiet savu kontaktinformāciju: standartu lejupielāde.

Pieejami arī nozares pētījuma 1.19 „Starpnozaru mobilo aplikāciju un viedkaršu tīmekļa servisu vadības sistēmas modeļa un prototipa izstrāde” rezultāti.SIA “Ecommerce Accelerator” ir noslēdzis 29.06.2017. līgumu Nr. SKV-L-2017/338 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.